Charming Chap

Allergi

Sibiriska katter skiljer sig från många andra raser genom att de har låga nivåer av kattallergen, ett protein som heter Fel d1, vilket orsakar allergi hos många människor. Det finns forskning runt detta framförallt i USA, och mycket erfarenheter från allergiker och uppfödare.

Den allergen många reagerar allergiskt på heter Fel d1 (Feline domesticus allergen number 1). Kattallergenen Fel d1 är ett glykoprotein som skapas i kattens saliv, tårar, skin och anala körtlar. Fel d1 finns följaktligen bl.a. i kattens päls dit den kommer då katten slickar sig, och via skinnet samt i kattens avföring/kattlådan.

Många av oss har erfarenheter av att man kan bli allergisk mot kattindivider eftersom nivån av Fel d1 varierar mellan individer, så det kan löna sig att träffa fler katter om man reagerar på en sibbe man träffar.

Chap, pappa Zlatan och farbror Zenit "jobbar" som testkatter för kattallergiker. Vill du också testa din kattallergi? Läs då mer på Sällskapet Sibirisk Katts hemsida och kontakta testhem@sibiriskkatt.se för att få en chans att komma till ett privat hem med Sibirisk katt och testa allergi.

Kontakta inte oss direkt, utan gå via testhemsförmedlingen! Tack!