Charming Chap

Avel

Chap kommer sannolikt att jobba som avelshane framöver.

Aktuella honor för Chap är rastypiska sibiriska honor med väl dokumenterad kontroll av HCM i stamtavlan, ej bärare av CS eller PK-genen, mycket bra temperament och pälskvalitet.

Vi ser gärna en parning där uppfödaren själv avser att behålla en hona ur kullen, gärna fler som går till avel om ungarna blir lovande och det blir en bra kull. En sådan uppfödare kommer få prioritet, om hälsa och rastypiskhet stämmer med våra önskemål.
Chap kommer att ställas ut under 2019, vi hoppas på att han kan nå Supreme Champion. Parningar är därför aktuellt tidigast årsskiftet 2019/20. Vill planera långsiktigt för en parning, så kontakta oss. Vi för fortlöpande diskussioner med uppfödare och honkattsägare för en parning längre fram .