Charming Chap

Chaps hälsa och genetik

Båda Chaps föräldrar är regelbundet testade för HCM och Chap kommer att testas innan första parningen, eller vid tre års ålder.
Som en förberedelse till att Chap kanske ska få bli avelshane har vi gjort följande tester:

Vad Resultat Testdatum Lab
PK brist N/N normal 17/06/26 UC Davies
Blod grupp N/N; A/AB ej bärare av B 17/06/26 UC Davies
Bärare av colorpoint Ej bärare 17/06/26 UC Davies
Parasittest Tritrichomonas Utan anmärkning 17/08/24 SVA
Parasittest Giardia Utan anmärkning 17/08/24 SVA